Subotica pomaže Kraljevčanima

5
-2

Solidarišući se sa građanima Kraljeva i okoline koji su ugroženi višestrukim zemljotresima, grad Subotica je uplatio 150.000 dinara na jedinstveni račun koji je Uprava za trezor Ministarstva finansija otvorila za pomoć u saniranju posledica zemljotresa u Kraljevu.

Lokalna samouprava ovim ohrabruje preduzeća, preduzetnike i ustanove, da u okviru svojih mogućnosti, pomognu ugroženom stanovništvu Kraljeva. Broj računa je: 840-2390740-88. Naziv računa: Grad Kraljevo – sredstva za elementarne nepogode-zemljotres 2010.

Građani mogu da se uključe u akciju slanjem SMS-a na broj 1003 koji je jedinstven za sve mreže mobilne telefonije u Srbiji. Cena poruke je 50 dinara plus porezi. Građani i kompanije novčanu pomoć mogu da uplaćuju i na šalterima poslovnih banaka i Pošte Srbije.